Projekty

Aktualnie realizowane projekty:

Placówka kształcenia muzycznego i kultury słowa pn. Studio Integracji
Projekt współfinansowany ze środków PFRON

W ramach rehabilitacji przez sztukę od wielu lat, w systemie ciągłym realizujemy projekt „Placówka kształcenia muzycznego i kultury słowa pn. Studio Integracji”. Projekt skierowany jest do wszystkich osób o zainteresowaniach artystycznych (wokalnych, muzycznych, aktorskich), posiadających pasję śpiewania bez względu na stopień niepełnosprawności i rodzaj schorzenia. W ramach projektu nasi podopieczni uczestniczą w zajęciach z interpretacji piosenki rozrywkowej i literackiej, emisji głosu, poprawnej dykcji i wymowy, zajęć z akompaniatorem, nauki gry na fortepianie i logopedii ( we wcześniejszych edycjach). Wszystkie podjęte działania terapeutyczne uzupełniają się nawzajem i nie mogą bez siebie istnieć. Terapia przez śpiew jest jedną z form muzykoterapii. Łatwość komunikacji w kontakcie z muzyką jest głównym czynnikiem popularności muzyki u osób niepełnosprawnych. Faktem jest, że ci ludzie lubią śpiewać, tańczyć i słuchać muzyki nie mniej niż osoby pełnosprawne. Terapeutyczne walory śpiewu są ogromne, szczególnie w odniesieniu do osób autystycznych, czy z zaburzeniami mowy i słuchu … Śpiew w grupie relaksuje, a tym samym wzmaga poczucie bezpieczeństwa, daje pewność siebie, co odgrywa ważną rolę w wytwarzaniu gotowości do mówienia.Poziom funkcjonowania jednostki w społeczeństwie zależy od zdolności rozumienia sytuacji występujących we wspólnocie, od zdolności zapamiętywania, wyobrażania sobie oraz przewidywania skutków własnego działania. Wchodzenie w kontakty społeczne, werbalizacja naszych pragnień i odczuć pozwalają nam pełniej przeżywać każdą chwilę. Cheryl Joens wyjaśnia na swojej stronie internetowej, że terapie używające muzyki odwołują się do badań potwierdzających, iż muzyka stymuluje wiele ośrodków w mózgu. Muzyka może spowodować reakcję pacjenta, nawet jeśli inne formy stymulacji zawodzą z powodu uszkodzeń mózgu. Informacja dostarczana przez muzykę jest „łatwiejsza do zrozumienia i przetworzenia niż wskazówki werbalne”.

Sukces terapeutyczny odnosimy, gdy osoby z niepełnosprawnością dorównują osobom pełnosprawnym. Końcowym efektem podjętych działań jest zawsze udział podopiecznych w profesjonalnie przygotowanych spektaklach/ koncertach integracyjnych, gdzie niepełnosprawni artyści prezentują swoje umiejętności. Profesjonalne przedsięwzięcia dodatkowo motywują ich do pracy nad sobą, a najlepszym sprawdzianem dla nich jest reakcja publiczności.

  • Interpretacja piosenki rozrywkowej i literackiej – zaj. indywidualne i grupowe 
  • Interpretacja piosenki rozrywkowej i literackiej z akompaniatorem – zaj. grupowe
  • Emisja głosu – zaj. grupowe
  • Podstawy gry na fortepianie – zaj. indywidualne dla chętnych

PRZERWA WAKACYJNA 09.08.2021 – 21.08.2021

Krzysztof Cwynar zaprasza…
Projekt współfinansowany ze środków PFRON
Projekt współfinansowany ze środków UMŁ w roku 2011 i w roku 2018.
Patronat Honorowy

W roku 2009 rozpoczęliśmy realizację integracyjnych koncertów pod hasłem „Krzysztof Cwynar zaprasza…”. Koncerty mają charakter ogólnopolski i cykliczny, odbywają się w teatrach łódzkich (Dwór Artusa, Teatr Mały w Manufakturze, Filharmonia Łódzka, Teatr Muzyczny…), cieszą się dużą popularnością. Od roku 2010 są gestem skierowanym w kierunku utalentowanych artystów niepełnosprawnych, laureatów ogólnopolskich festiwali integracyjnych… Mają na celu szerzenie integracji, niosą przesłanie Akceptacji, a przynajmniej szacunku dla godności osób niepełnosprawnych i przysługujących im praw człowieka. Promują i wspierają utalentowanych artystów. Gospodarzem koncertów jest Krzysztof Cwynar i artyści Studia Integracji. Naszymi gośćmi byli: Anna Dymna, Monika Kuszyńska, Bogusław Mec, Anna Pietrzak, Adam Pawlikowski, Anna Miksa, Karol Hadrych, ks. Edward Wieczorek oraz laureaci ogólnopolskich festiwali i konkursów wokalnych, jak: Must be the Music, Mam Talent, Szansa na Sukces, Festiwal Piosenki Zaczarowanej im. Marka Grechuty i inne. W naszych koncertach wystąpili:  Paweł Ejzenberg, Kamil Czeszel, Natalia Zozula, Paulina Gruszecka, Darek Wickowski, Darek Bernatek, Klaudia Borczyk, Aneta Rudkowska, Wiktoria Smuga, Michał Wiśniewski, Bartek Gruszecki, Monika Młot, Monika Czerczak, Marta Tomczyńska, Justyna Pałdyna, Brigida Furtak, Mateusz Wiśniewski, Angela Wawrzyk, Marta Tomczyńska, Radek Graczyk…

Z koncertów  zostały nagrane 2 płyty LIVE „Krzysztof Cwynar zaprasza…CD1/CD2”. Planowane jest nagranie płyty CD3.

Filharmonia Łódzka/Witraże Demela – fragment koncertu z cyklu Krzysztof Cwynar zaprasza…

Zapraszamy osoby uzdolnione muzycznie, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności do udziału w projekcie „Krzysztof Cwynar zaprasza…”. Projekt skierowany jest do śpiewających osób ( nie ma ograniczenia wiekowego) z województwa łódzkiego, dolnośląskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Jeżeli z wymienionych województw nie zgłosi się odpowiednia ilość osób, będzie możliwość poszerzenia projektu o kolejne województwa. Prosimy o przesłanie podpisanej karty zgłoszenia do 04.05.2021 oraz dema ze swoim nagraniem na adres siedziby: Stowarzyszenie Studio Integracji, 90-113 Łódź, ul. Traugutta 18 lok.312. Demo nagrania można przesłać elektronicznie podając link do nagrania na adres studiointegracji@vp.pl Osoby, które zakwalifikują się do projektu wezmą udział w koncercie w Teatrze Muzycznym w Łodzi w dn. 12.09.2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać: e-mail: studiointegracji@vp.pl / tel. 606147756

* Udział w projekcie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Studio Integracji.

Biorąc pod uwagę trudny czas związany z pandemią koronawirusa nabór został przedłużony do 15.06.2021

Projekt jest współfinansowany przez PFRON oraz MIASTO ŁÓDŹ.