Projekty

Zapraszamy do udziału w projekcie „Krzysztof Cwynar zaprasza…” osoby śpiewające, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. Jeżeli do projektu nie zgłosi się odpowiednia liczba osób, będzie możliwość rozszerzenia naboru o inne województwa. Prosimy o przesłanie dema z nagraniem oraz danymi kontaktowymi na adres e-mail: studiointgeracjj@vp.pl do 30.05.2022 r. Osoby , które zakwalifikują się do udziału w projekcie wezmą udział w koncercie, który odbędzie się w Teatrze Muzycznym w Łodzi dn. 04.10.2022 r. Udział w projekcie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON i Stowarzyszenie Studio Integracji.

Dofinansowano ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Tytuł Projektu

Placówka kształcenia muzycznego i kultury słowa pn. „Studio Integracji”

I rok realizacji projektu

Dofinansowanie – 284 160,00 zł

Całkowita wartość – 307 200,00 zł

Placówka kształcenia muzycznego i kultury słowa pn. Studio Integracji

Sukces terapeutyczny odnosimy, gdy osoby z niepełnosprawnością dorównują osobom pełnosprawnym. Końcowym efektem podjętych działań jest zawsze udział podopiecznych w profesjonalnie przygotowanych spektaklach/ koncertach integracyjnych, gdzie niepełnosprawni artyści prezentują swoje umiejętności. Profesjonalne przedsięwzięcia dodatkowo motywują ich do pracy nad sobą, a najlepszym sprawdzianem dla nich jest reakcja publiczności.

W ramach rehabilitacji przez sztukę od wielu lat, w systemie ciągłym realizujemy projekt „Placówka kształcenia muzycznego i kultury słowa pn. Studio Integracji”. Projekt skierowany jest do wszystkich osób o zainteresowaniach artystycznych (wokalnych, muzycznych, aktorskich), posiadających pasję śpiewania bez względu na stopień niepełnosprawności i rodzaj schorzenia. W ramach projektu nasi podopieczni uczestniczą w zajęciach z interpretacji piosenki rozrywkowej i literackiej, emisji głosu, poprawnej dykcji i wymowy, zajęć z akompaniatorem, nauki gry na fortepianie i logopedii ( we wcześniejszych edycjach). Wszystkie podjęte działania terapeutyczne uzupełniają się nawzajem i nie mogą bez siebie istnieć. Terapia przez śpiew jest jedną z form muzykoterapii. Łatwość komunikacji w kontakcie z muzyką jest głównym czynnikiem popularności muzyki u osób niepełnosprawnych. Faktem jest, że ci ludzie lubią śpiewać, tańczyć i słuchać muzyki nie mniej niż osoby pełnosprawne. Terapeutyczne walory śpiewu są ogromne, szczególnie w odniesieniu do osób autystycznych, czy z zaburzeniami mowy i słuchu … Śpiew w grupie relaksuje, a tym samym wzmaga poczucie bezpieczeństwa, daje pewność siebie, co odgrywa ważną rolę w wytwarzaniu gotowości do mówienia.Poziom funkcjonowania jednostki w społeczeństwie zależy od zdolności rozumienia sytuacji występujących we wspólnocie, od zdolności zapamiętywania, wyobrażania sobie oraz przewidywania skutków własnego działania. Wchodzenie w kontakty społeczne, werbalizacja naszych pragnień i odczuć pozwalają nam pełniej przeżywać każdą chwilę. Cheryl Joens wyjaśnia na swojej stronie internetowej, że terapie używające muzyki odwołują się do badań potwierdzających, iż muzyka stymuluje wiele ośrodków w mózgu. Muzyka może spowodować reakcję pacjenta, nawet jeśli inne formy stymulacji zawodzą z powodu uszkodzeń mózgu. Informacja dostarczana przez muzykę jest „łatwiejsza do zrozumienia i przetworzenia niż wskazówki werbalne”.

  • Interpretacja piosenki rozrywkowej i literackiej – zaj. indywidualne i grupowe 
  • Interpretacja piosenki rozrywkowej i literackiej z akompaniatorem – zaj. grupowe
  • Emisja głosu – zaj. grupowe
  • Podstawy gry na fortepianie – zaj. indywidualne dla chętnych

Krzysztof Cwynar zaprasza…

Projekt współfinansowany ze środków PFRON oraz z budżetu Miasta Łodzi w roku 20211, 2018, 2019, 2021, 2022.

W roku 2008 rozpoczęliśmy realizację integracyjnych koncertów pod hasłem „Krzysztof Cwynar zaprasza…”. Koncerty mają charakter ogólnopolski i cykliczny, odbywają się w teatrach łódzkich (Dwór Artusa, Teatr Mały w Manufakturze, Filharmonia Łódzka, Teatr Muzyczny…), cieszą się dużą popularnością. Od roku 2010 są gestem skierowanym w kierunku utalentowanych artystów niepełnosprawnych, laureatów ogólnopolskich festiwali integracyjnych… Mają na celu szerzenie integracji, niosą przesłanie Akceptacji, a przynajmniej szacunku dla godności osób niepełnosprawnych i przysługujących im praw człowieka. Promują i wspierają utalentowanych artystów. Gospodarzem koncertów jest Krzysztof Cwynar i artyści Studia Integracji. Naszymi gośćmi byli: Anna Dymna, Monika Kuszyńska, Bogusław Mec, Anna Pietrzak, Adam Pawlikowski, Anna Miksa, Karol Hadrych, ks. Edward Wieczorek oraz laureaci ogólnopolskich festiwali i konkursów wokalnych, jak: Must be the Music, Mam Talent, Szansa na Sukces, Festiwal Piosenki Zaczarowanej im. Marka Grechuty i inne.

Filharmonia Łódzka/Witraże Demela – fragment koncertu z cyklu Krzysztof Cwynar zaprasza…

Dofinansowano ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Nazwa zadania

Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych

dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach

Tytuł Projektu

Krzysztof Cwynar zaprasza…

Dofinansowanie – 59 929,58 zł

Całkowita wartość – 66 729,58 zł