Kontakt

JAK ZAMÓWIĆ PŁYTĘ?

https://www.studiointegracji.org/pomoc/kup-plyte/

Adres: 90-113 Łódź, ul.Traugutta 18 lok.312

tel. 600289595606147756

tel./fax 426781255

e-mail: studiointegracji@vp.pl

www.studiointegracji.org

Regon: 471647805

NIP: 727-23-18-895

KRS: 0000134349

Bank: Pekao Bank Polski S. A. 5 Oddział w Łodzi nr rachunku:

75 1020 3408 0000 4002 0152 5229

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Studio Integracji zawartych w formularzu w celu kontaktu ze mną odnośnie mojego zapytania. Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych z bazy danych Stowarzyszenia. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Pełny tekst polityki prywatności.